Aktif üye sayısı:
 
 
Bilgisayar ve Internet
Yazılım
Para ve İş
Borsa ve Forex
Pazarlama ve Reklam
Spor ve Aktivite
Sosyal ve Kültürel
Eğitim
Sağlık ve Fitness
Ev ve Aile
Şaka ve Eğlence
Fiziksel Ürün
Alışveriş
XTicaret
 
 
 
 
 
 
 
Kullanım Şartları
XTicaret kullanım şarları ile ilgili sözleşmeyi aşağıda bulabilirsiniz.

EK-4 xticaret.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi

 

1. PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 

 

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.  Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz.  "PORTAL" sahibi bu ıPORTALıda yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTALıı ve ıPORTALı kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

1.2. Bu ıPORTALıın sahibi  Perpa Ticaret Merkezi A Blok 13. Kat No:1995-2022 Şişli İSTANBUL adresinde mukim NETPAY BİLİŞİM HİZMETLERİ TEKNOLOJİ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "X TİCARET" olarak anılacaktır)ıdir. ıPORTALıda sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler XTİCARET [NETPAY BİLİŞİM HİZMETLERİ TEKNOLOJİ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.] tarafından sağlanmaktadır.

 

1.3. Bu ıPORTALııda sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde ıPORTALıa erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "X TİCARET" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.  Bu değişiklikler periyodik olarak ıPORTALıda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.  "X TİCARET" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği ıPORTALı hizmetlerinden yararlanan ve ıPORTALıa erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 01.01.2011 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; ıPORTALıı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.  İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "X TİCARET" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

2. TANIMLAR

 

2.1. SİTE : "X TİCARET" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.X TİCARET.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

 

2.2. KULLANICI : ıPORTALıa ve/veya "X TİCARET VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

 

2.3. LİNK : ıPORTALı üzerinden ıPORTALı içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden ıPORTALıa, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

 

2.4. İÇERİK : ıPORTALıdan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

 

2.5. X TİCARET ARAYÜZÜ : Başta ÜYEıler tarafından oluşturulan içeriğin KULLANICILAR tarafından görüntülenebilmesi ve X TİCARET VERİTABANIından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "X TİCARET"e ait olan tasarımlar içerisinde ıPORTALı üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

 

2.6. X TİCARET VERİTABANI : ıPORTALı dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "X TİCARET"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

 

2.7. ÜYE : "X TİCARET" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "X TİCARET" tarafından ıPORTALı üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "X TİCARET"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onay ile kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

 

2.8. ÜYE SÖZLEŞMESİ : ıPORTALı dahilinde "X TİCARET" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "X TİCARET" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "X TİCARET", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

3.X TİCARET HİZMETLERİ

3.1. "X TİCARET", "ÜYE"ler tarafından "X TİCARET VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından ıPORTALı üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "X TİCARET VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve ıPORTALı üzerinden "X TİCARET"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

 

3.2. "X TİCARET", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin ıPORTALı içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, ıPORTALı dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri ıPORTALı dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

 

3.3. "X TİCARET", "ÜYE"lerine ıPORTALı dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik ıPORTALı içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

 

3.4. "X TİCARET" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "X TİCARET" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "X TİCARET"in yetkisi dahilindedir.  "X TİCARET" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 

4. X TİCARET PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla ıPORTALı üzerinde işlem yapabilirler.  "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, ıPORTALı dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 

4.2. ıPORTALı, "ÜYE"ler tarafından "X TİCARET VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "X TİCARET", "KULLANICI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

4.3. "KULLANICI" ıPORTALı dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "X TİCARET" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.4. ıPORTALı dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "X TİCARET"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "X TİCARET" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "X TİCARET" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "X TİCARET"e ıPORTALı dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "X TİCARET", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "X TİCARET"e iletilen veya ıPORTALı üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

 

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, ıPORTALı dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "X TİCARET"ıin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.7. "X TİCARET", ıPORTALı dahilinde sunulan hizmetleri ve ıPORTALı dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "X TİCARET", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "X TİCARET"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "X TİCARET" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "X TİCARET" tarafından yapabilir. "X TİCARET" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

 

4.9. "KULLANICI"lar, ıPORTALı dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "X TİCARET"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

 

4.10. ıPORTALı üzerinden,  "X TİCARET"in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir.  Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.  ıPORTALı üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen  web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "X TİCARET"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 4.11. "X TİCARET", ıPORTALıı üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "X TİCARET" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ıPORTALınin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

 

4.12. ıPORTALı üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "X TİCARET VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır.  Bu yasağa uymayarak "X TİCARET VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)ıdeki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak X TİCARET tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

 

4.13. ıPORTALı üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "X TİCARET"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "X TİCARETıin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.14. ıPORTALı üzerinden yayınlanan ilanların, "X TİCARET ARAYÜZÜ"nün "X TİCARET"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

 

4.15. ıPORTALı üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "X TİCARETıin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "X TİCARET sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

 

4.16. ıPORTALı üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "X TİCARET"in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

 

4.17. "X TİCARET VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen X TİCARETıin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu ıPORTALı dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ıPORTALıın (sınırlı olmamak kaydıyla "X TİCARET VERİTABANI", "X TİCARET ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "X TİCARET"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""X TİCARET"'e ait ve/veya "X TİCARET" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.  "KULLANICI"lar, "X TİCARET" hizmetlerini, "X TİCARET" bilgilerini ve ""X TİCARET"ıin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "X TİCARET"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.  İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "X TİCARET" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "X TİCARET"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "X TİCARET" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "X TİCARET"; "X TİCARET" hizmetleri, "X TİCARET" bilgileri, "X TİCARET" telif haklarına tabi çalışmaları, "X TİCARET" ticari markaları, "X TİCARET" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"X TİCARET", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda ıPORTALııda ilan ederek değiştirebilir.  İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.  İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

7.                  MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "X TİCARET" işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞMEısinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "X TİCARET" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "X TİCARET"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "X TİCARET"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.  Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9.YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" "X TİCARET" tarafından ıPORTALı içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.  "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini ıPORTALıı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "X TİCARET", dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ıPORTALı üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

evden ek gelir beşiktaş çilingir şişli çilingir

Ana Sayfa  |  Ürünler  |  Ürün Ekle  |  Hesabım  |  İletişim
Üyelik sözleşmesi | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası | İade Şartları | Yasaklı Ürünler | Marka Tescilimiz
© 2009-2011 xticaret.com | Tüm hakları saklıdır.